Aduan Awam

  TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI PERUMAHAN
 • 1) Apakah bidang kuasa tempatan Tribunal?
 • Tribunal boleh mendengar sebarang kes tuntutan yang hanya melibatkan projek-projek perumahan yang dijalankan di Sabah sahaja.
 • 2) Apakah bentuk tuntutan yang boleh difailkan di Tribunal?
 • Terdapat dua bentuk tuntutan yang boleh difailkan di Tribunal iaitu:
  i) Tuntutan Teknikal
  Tuntutan Teknikal merangkumi kecacatan mutu kerja atau tidak mematuhi spesifikasi sebagaimana yang dinyatakan di dalam Perjanjian Jual Beli (S&P).
  ii) Tuntutan Bukan Teknikal.
  Tuntutan bukan teknikal merupakan tuntutan selain dari perkara di atas sebagai contoh: gantirugi bagi kelewatan penyerahan milikan kosong (Late delivery of Vacant Possession) oleh pemaju.
 • 3) Jika sesuatu projek perumahan itu terbengkalai, bolehkah pembeli rumah itu memfailkan tuntutan di tribunal?
 • Tidak, ini kerana tuntutan tersebut masih 'premature'. Tuntutan hanya boleh dibuat setelah rumah berkenaan disiapkan dan milikan kosong telah diserahkan kepada pembeli. Aduan perkara ini boleh dibuat terus kepada Unit Kawalan Perumahan dengan menghubungi nombor 088-270526 atau 088-270527.
 • 4) Apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa Tuntutan (claim) itu difailkan?
 • i) Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P).
  ii) Surat Penyerahan Milikan Kosong (Delivery of vacant Possession)/Surat Penyerahan Kunci (Key letter).
  iii) Sijil Kelayakan Menduduki (Certificate of Fitness for Occupation (CFO)).
  iv) Surat Notis Tuntutan yang dibuat oleh pembeli rumah kepada pemaju (jika ada).
  v) Lain-lain Dokumen yang boleh menyokong tuntutan.
 • 5) Jika pembeli meminjam dari institusi Kewangan atau Kerajaan Malaysia, perlukah beliau mendapatkan persetujuan sebelum memulakan tindakan atau menjadikan Pihak Berkenaan sebagai satu pihak dalam tuntutan?
 • Tidak perlu. Pembeli boleh membawa tuntutan di atas nama beliau sendiri.
 • 6) Sekiranya pembeli rumah telah bersetuju secara bertulis untuk menerima sejumlah pampasan oleh pemaju, bolehkah pembeli berkenaan menuntut sejumlah baki yang sepatutnya dibayar oleh pemaju di Tribunal?
 • Boleh. Sekiranya tiada percanggahan dengan undang-undang yang telah ditetapkan.
 • 7) Apakah butir-butir yang diperlukan dalam pengiraan jumlah tuntutan gantirugi bagi kelewatan penyerahan milikan kosong (late delivery of vacant Possession)?
 • i) Tarikh perjanjian Jual Beli.
  ii) Tarikh Penyiapan rumah yang dijanjikan dalam perjanjian Jual Beli.
  iii) Tarikh Sijil kelayakan menduduki (Certificate of Fitness for occupation (CFO).
  iv) Peratus (%) bayaran gantirugi yang dijanjikan dalam perjanjian Jual Beli.
  v) Harga rumah.
 • 8) Bagaimanakah mengira jumlah tuntutan gantirugi bagi kelewatan penyerahan milikan kosong (late delivery of vacant Possession)?
 • (Peratus (%) x harga rumah x jumlah hari lewat) ÷ 365 = Jumlah tuntutan ganti rugi
 • 9) Bolehkah pembeli rumah membuat tuntutan sekiranya tuntutan yang serupa sudah dibuat di Mahkamah Tribunal Pengguna atau di Mahkamah Sivil?
 • Tidak.
  URUSETIA PENGAWAL PERUMAHAN
 • 1) Aduan berkenaan dengan kerosakan rumah
 • Jika aduan yang diterima adalah masih didalam tempoh 18 bulan tempoh penyelenggaraan, maka UPP akan mengarahkan pemaju yang terlibat untuk mengambil tindakan yang sepatutnya.
 • 2) Aduan untuk menukar status lot bumiputera kepada lot bukan bumiputera.
 • Syarat-syarat penukaran lot bumiputera kepada lot bukan bumiputera adalah seperti berikut :
  i) Permohonan hendaklah dibuat selepas 5 tahun dari tarikh perjanjian jual beli ditandatangani.
  ii) Sertakan bersama salinan surat perjanjian jual beli tersebut bersama- sama surat permohonan.
  iii) Surat Akuan daripada peguam yang menyatakan pembeli bukan bumiputera berminat untuk membeli lot yang terlibat.
 • 3) Aduan berkenaan dengan Pengurusan Bangunan 'Management Coorporation' (untuk Strata Titles- condominium/apartment)
 • Aduan yang lazim diterima oleh UPP berkenaan dengan Pengurusan bangunan ialah seperti berikut :
  i) Aduan berkenaan dengan pengurusan kewangan yang dibuat oleh pihak MC. Oleh yang demikian, UPP akan memantau aliran kewangan pengurusan bangunan dengan meminta pihak pengurusan/pemaju untuk menyerahkan Laporan Audit Pengurusan untuk setiap tahun kepada UPP.
  ii) Aduan berkenaan dengan pengeluaran geran strata kepada pemilik untuk memudahkan penduduk perumahan tersebut melantik 'Management Coorporation' mereka sendiri. UPP akan berhubung dengan Jabatan Tanah dan Ukur bagi mendapatkan status pengeluaran geran strata untuk menyelesaikan aduan tersebut.
  UNIT SETINGGAN
 • 1) Bagaimana cara untuk saya memohon/mendapatkan rumah PPR (DISEWA)?
 • Sila berhubung dengan Pihak Berkuasa Tempatan dimana PPR(DISEWA) dibangunkan.
 • 2) Siapakah yang layak untuk memohon PPR (DISEWA)?
 • - Warganegara
  - Setinggan tempatan
  - Berkahwin
  - Ibu tunggal
  - Golongan berpendapatan rendah dan tidak mempunyai rumah dan mereka yang berdaftar dengan e-Kasih

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.


PENAFIAN: Pentadbir dan operator laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana
menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.


Dikemaskini Pada :

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi