Bahagian Akaun

Fungsi

• Mengawal penerimaan dan pembayaran ;
• Pembayaran gaji kakitangan;Menyelenggarakan rekod-rekod perakaunan termasuk Buku Vot, Buku Daftar Pendahuluan dan Pinjaman Akaun Amanah Dan Deposit;
• Penyediaan belanjawan perbekalan Kementerian dengan kerjasama dan bantuan Ahli-Ahli Jawatankuasa Belanjawan.
• Penyemakan dan kajian semula Anggaran Tahunan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan seterusnya Draf Terakhir untuk kelulusan Menteri Kerajaan Tempatan Dan Perumahan.
• Mengawasi dan memastikan perlaksanaan tatacara kewangan oleh PBT serta kajian ke atas Laporan Penyata Bulanan Hasil dan Perbelanjaan yang dikemukakan oleh PBT kepada Menteri.
• Menasihati dan membantu PBT atau agensi-agensi lain Kementerian berhubung tatacara perakaunan.
• Menyemak dan mencadangkan kepada Menteri untuk kelulusan permohonan Viremen/ Pindahan Peruntukan Dana dan Permohonan Peruntukan Tambahan yang dikemukakan oleh PBT.

Carta Organisasi

Direktori

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan,
Tingkat 10,
Wisma Innoprise,
Jalan Sulaman,Teluk Likas,
88817 Kota Kinabalu.
No Telefon : 088-328000
No. Faks : 088-383172

...
Ketua Akauntan
Jeanie Liew
Jeanie.Liew@sabah.gov.my
...
Akauntan Kanan
Nicholas Pisol
-
...
Penolong Akauntan
Jeterin Tungging
-
...
Penolong Akauntan
Mohd Hisyamuddin Bin Kalong
Hisyamuddin.Kalong@sabah.gov.my
...
Penolong Akauntan
Dayang Asiyah Raduan
DayangAsiyah.Raduan@sabah.gov.my
...
Penolong Akauntan
Noor Awinah Attah
Penolong Akauntan@sabah.gov.my
...
Pembantu Tadbir Kewangan
Fadhullah Ali
Fadhullah.Ali@sabah.gov.my
...
Pembantu Tadbir
Faridah Ajamain
Faridah.Ajamain@sabah.gov.my
...
Pembantu Tadbir
Asmalaila Ahmad
Asmalaila.Ahmad@sabah.gov.my
...
Pembantu Tadbir
Rosni Binti Ag. Ahmad
Rosni.AwangAhmad@sabah.gov.my
...
Pembantu Tadbir
Roslina Yangin
Rose.Yangin@sabah.gov.my

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.


PENAFIAN: Pentadbir dan operator laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana
menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.


Dikemaskini Pada : 12/01/2021