Kumpulan Sokongan IT

Pengenalan

Bahagian Teknologi Maklumat, KKTP adalah terdiri daripada staf teknikal IT dari skim F (Sistem Maklumat) yang dekanali sebagai Kumpulan Sokongan IT (KSIT), staf teknikal IT merupakan perkhidmatan gunasama dari Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri(JPKN), KSIT bertanggungjawab mengawalselia hal-ehwal berkaitan ICT di Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan, serta jabatan dan agensi dibawahnya.

Moto

"PROFESIONALISMA TERAS KEUNGGULAN"

Visi

Menerajui transformasi perkhidmatan di Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan, Jabatan dan Agensi di bawahnya untuk mencapai Kerajaan Digital.

Misi

Memberikan perkhidmatan ICT yang cemerlang kepada Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan, Jabatan serta Agensi dibawahnya untuk membawanya dekat kepada masyarakat.

Fungsi

• Merancang dan melaksanakan pelan strategik ICT bagi Kementerian dan Jabatan/Agensi.
• Merancang dan melaksanakan pembangunan sistem aplikasi.
• Merancang dan melaksanakan operasi sistem aplikasi, rangkaian dan prasarana ICT.
• Merancang, mengurus dan melaksanakan penyelenggaraan peralatan IT, rangkaian dan sistem aplikasi.
• Merancang dan melaksanakan program keselamatan ICT berlandaskan ISO/IEC 27001:2013 (ISMS), Dasar Keselamatan ICT Negeri (DKICT) dan semua arahan, peraturan, pekeliling, polisi, prosedur yang berkaitan dengannya.
• Merancang pelaksanaan khidmat nasihat perkhidmatan ICT di Kementerian dan Jabatan/Agensi.
• Memberikan khidmat multimedia dan yang berkaitan.
• Merancang dan mengurus pembangunan modal insan dalam bidang ICT untuk Kementerian dan Jabatan/Agensi.
• Merancang dan mengurus perolehan aset dan rekod aset ICT.
• Merancang dan mengurus hal-ehwal pengurusetiaan Jawatankuasa yang berkaitan ICT di Kementerian dan Jabatan/Agensi.

Carta Organisasi

Direktori

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan,
Tingkat 10 Wisma Innoprise,
Jalan Sulaman, Teluk Likas,
88817 Kota Kinabalu.
No Telefon : 088-328000
No. Faks : 088-383172

...
Pegawai Teknologi Maklumat
Siani Binti Majangil @ Nancy
siani.majangil@sabah.gov.my
...
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Nathanael Isaac Nicholas
nathanael.nicholas@sabah.gov.my
...
Juruteknik Komputer
Dg. Faridah Pg. Fauzi
dgfaridah.pgfauzi@sabah.gov.my

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.


PENAFIAN: Pentadbir dan operator laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana
menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.


Dikemaskini Pada : 30/04/2021