Pekeliling Akaun

Tahun 2023

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil. /2023 SURAT PEKELILING (AKAUN) BIL. /2023 - PERTUKARAN PROSEDUR SEMAKAN PEMBERIAN FERAN DI BAWAH KEPALA ANGGARAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN (D39-PEMBERIAN KAPITAL KEPADA KUASA-KUASA TEMPATAN UNTUK PENYELENGGARAAN JALAN RAYA DAN PERBELANJAAN-PERBELANJAAN KAPITAL LAIN DAN PEMBANGUNAN LANDSKAP) 18 Oktober 2023
Bil.1/2023 SURAT PEKELILING (AKAUN) PERMOHONAN PERUNTUKKAN TAMBAHAN (ASP) BAGI TAHUN KEWANGAN 2023 24 Julai 2023

Tahun 2022

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil.2/2022 TARIKH TERAKHIR PENERIMAAN TUNTUTAN BAYARAN GERAN KERAJAAN NEGERI TAHUN 2022 (PERBEKALAN DAN PEMBANGUNAN) YANG DIPROSES OLEH JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH 03 Oktober 2022
Bil.1/2022 PERMOHONAN PERUNTUKKAN TAMBAHAN (ASP) BAGI TAHUN KEWANGAN 2022 15 Julai 2022

Tahun 2021

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil.2/2021 SURAT PEKELILING (AKAUN) BIL.2/2021 TARIKH TERAKHIR PENERIMAAN TUNTUTAN BAYARAN GRAN KERAJAAN NEGER TAHUN 2021 (PERBEKALAN DAN PEMBANGUNAN) YANG DIPROSES OLEH JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI SABAH TAHUN 2021 27 Oktober 2021
- PEKELILING JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH BIL.6/2021
PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI SABAH TAHUN 2021
29 September 2021
- MEMORANDUM
TARIKH AKHIR PENERIMAAN DOKUMEN KEWANGAN BAGI TUJUAN PEMBAYARAN ATAU
PELARASAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2021
23 September 2021
- SENARAI DOKUMEN PEROLEHAN YANG WAJIB DISELENGGARA
OLEH PBT DAN DIKEMUKAKAN KEPADA KEMENTERIAN KERAJAAN
TEMPATAN DAN PERUMAHAN (KKTP) UNTUK MENYOKONG
(I) TUNTUTAN KERJA-KERJA BAGI AGIHAN PERUNTUKAN
PERBEKALAN S39 DAN
(II) TUNTUTAN PERUNTUKAN PROJEK BANTUAN KKTP
29 Jun 2021
- TEGURAN PEMBAYARAN E-BANKING BAGI BANTUAN PRIHATIN COVID-19
SABAH KEPADA SEMUA PENJAJA KECIL, ANGGOTA PENGUATKUASA DAN
ANGGOTA KESIHATAN PERSEKITARAN DI BAWAH PERSEKITARAN DI BAWAH PIHAK BERKUASA
TEMPATAN NEGERI
14 April 2021
Bil. 1/2021 PERMOHONAN PERUNTUKAN TAMBAHAN (ASP) BAGI TAHUN KEWANGAN 2021
13 April 2021
- PEKELILING PEMBAYARAN ELAUN PENGERUSI, SETIAUSAHA DAN
AHLI-AHLI JAWATANKUASA KEMASYARAKATAN DALAM BANDAR
(JKDB) OLEH SEMUA PBT DI NEGERI SABAH UNTUK TAHUN 2021
- ELAUN JAWATANKUASA JKDB (AKTIVITI: 071400 42000)
29 Mac 2021

Tahun 2020

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
- MEMORANDUM TARIKH AKHIR PENERIMAAN DOKUMEN KEWANGAN BAGI TUJUAN PEMBAYARAN ATAU PELARASAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2020 11 Sep 2020

Tahun 2019

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil. 1/2019 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2019 - Permohonan Peruntukan Tambahan (ASP)
Bagi Tahun Kewangan 2019
20 Mac 2019

Tahun 2015

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 2/2015 Surat Pekeliling (Akaun) Bil.2/2015 - Tarikh Berakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dibiayai Oleh Peruntukan Kerajaan Persekutuan Tahun 2015 13 Nov 2015

Tahun 2014

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 2/2014 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2014 - Tarikh Berakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dibiayai Oleh Peruntukan Kerajaan Persekutuan Tahun 2014. 5 Nov 2014
Bil 1/2014 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2014 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2014 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 1 Ogos 2014

Tahun 2013

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 9/2013 Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 9/2013 - Garispanduan, Peraturan Dan Tatacara Pelaksanaan 'State Company Information System' (SCIS) Versi 3.0 27 Dis 2013
Bil 2/2013 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2013 - Tarikh Berakhir Penerimaan Baucar Bayaran Kerja, Perkhidmatan Dan Bekalan Yang Dibiayai Oleh Peruntukan Kerajaan Persekutuan Tahun 2013 16 Dis 2013
Bil 1/2013 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2013 yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah. 30 Sept 2013

Tahun 2012

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 2/2012 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2012 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah. 27 Ogos 2012
- Penyerahan Bil/Tuntutan Oleh Pembekal/Kontraktor Dalam Tempoh 14 Hari Kepada Agensi Kerajaan 17 Julai 2012
- Pelaksanaan Aplikasi eSPKB (Sistem Perancangan Kawalan Belanjawan Elektronik) Yang Dibangunkan Oleh Jabatan Akauntan Negara 29 Jun 2012
Bil 1/2012 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2012 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2012 26 Jan 2012
ANGGARAN 2012
12 Dis 2011

Tahun 2011

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 4/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 4/2011 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Geran Kerajaan Negeri Tahun 2011 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 21 Julai 2011
Bil 3/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2011 - Pertukaran Prosedur Semakan Tuntutan Pemberian Di Bawah Kepala Anggaran Perbekalan Kerajaan Negeri 18 Mei 2011
Bil 2/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2011 - Seksyen 54, Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 (Investment Of Funds) 11 Mei 2011
Bil 1/2011 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2011 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2011 27 Jan 2011

Tahun 2010

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 2/2010 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2010 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2010 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 30 Ogos 2010
Bil 1/2010 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2010 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun Kewangan 2010 26 Jan 2010

Tahun 2009

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 4/2009 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 4/2009 - Tarikh Berakhir Penerimaan Baucar Bayaran Projek-Projek Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Tahun 2009 10 Dis 2009
Bil 3/2009 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2009 - Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2009 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 17 Ogos 2009
Bil 2/2009 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2009 - Pelaksanaan Sistem eSPKB (Proses Bayaran Secara Elektronik Bagi Perbelanjaan Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan) 3 Jun 2009

Tahun 2008

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 5/2008 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 5/2008 - Pelaksanaan Kaedah Bayaran Melalui Jurnal Terhadap Bayaran Bantuan Rancangan Saluran Najis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 25 Sept 2008
Bil 3/2008 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 3/2008 - Pelaksanaan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil 1 Tahun 2008 (Peraturan Proses Penyediaan Baucar) 9 Mei 2008
Bil 2/2008 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 2/2008 - Bayaran Penfailan Tribunal Tuntutan Pembeli Perumahan (Filing Fee For Tribunal For Housing Purchaser Claims) 14 Feb 2008
Bil. 1/2008 Surat Pekeliling (Akaun) Bil. 1/2008 - Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2008 11 Feb 2008

Tahun 2007

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil. 5/2007 Tarikh Berakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2007 28 Nov 2007
Bil. 4/2007 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2007 Yang Diproses Jabatan Bendahari Negeri Sabah 23 Okt 2007
Bil. 3/2007 Perihal Baucar Bayaran 29 Sept 2007
Bil. 2/2007 Senarai Semak Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan 10 Sept 2007
Bil. 1/2007 Nombor Baucar Bayaran Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2007 21 Feb 2007

Tahun 2006

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil.10/2006 Bayaran Imbuhan Tahun 2006 08 Dis 2006
Bil. 9/2006 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2006 06 Nov 2006
Bil. 8/2006 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2006 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 06 Nov 2006
Bil. 7/2006 Pelaksanaan Surat Edaran Jabatan Akauntan Negeri Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Bil. 4 Tahun 2006 01 Sept 2006
Bil. 6/2006 Anugerah Pengurusan Akaun Tahunan Dan Tanggungjawab Presiden/Pegawai Eksekutif Berkaitan Penyediaan Dan Penyerahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 30 Ogos 2006
Bil. 5/2006 Tuntutan Elaun Perjalanan Selaras Keputusan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun KKTP Bil. 1/2006 Yang Diadakan pada 03 Julai 2006 09 Ogos 2006
Bil. 4/2006 Pewujudan Akaun Amanah Untuk Menampung Peruntukan Dan Perbelanjaan Bagi Mengendalikan Pusat Sehenti (OSC) di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 20 April 2006
Bil. 3/2006 Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2006 20 April 2006
Bil. 2/2006 Pelaksanaan Kaedah Bayaran Melalui Jurnal Terhadap Bayaran Bantuan Rancangan Saluran Najis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Di Bawah Nombor
Vot : S39 1900 0002
20 Feb 2006
Bil. 1/2006 Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2006 10 Feb 2006

Tahun 2005

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil. 6/2005 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Projek-Projek Persekutuan Tahun 2005 14 Nov 2005
Bil. 5/2005 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2005 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 27 Okt 2005
Bil. 4/2005 Pelaksanaan Pekeliling Bendahari Negeri Sabah Bil. 9/2005 - Pelaksanaan e-Banking Pembayaran 29 Okt 2005
Bil. 3/2005 Contoh Tandatangan Mayor/Pegawai Eksekutif Dan Pegawai Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Pesanan Kerajaan Persekutuan 22 Sept 2005
Bil. 2/2005 Pembayaran Pemberian Bantuan (Grant-In-Aid) Dan Bantuan Rancangan Saluran Najis 01 Ogos 2005
BBil. 1/2005 Nombor Baucar Bayaran Dan Nombor Kelompok Untuk Bayaran Yang Dibiayai Oleh Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2005 02 Mac 2005

Tahun 2004

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil. 7/2004 Cadangan Perkhidmatan Pengurusan Dana Oleh JMF Asset. Management Sdn. Bhd 09 Dis 2004
Bil. 6/2004 Tarikh Terakhir Penerimaan Tuntutan Bayaran Tahun 2004 Yang Diproses Oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah 09 Nov 2004
Bil. 5/2004 Pelaksanaan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kota Kinabalu, Rujukan ANM (K) Sbh.8 Jld.II (72) - Pembayaran Secara Electronic Fund Transfer (EFT) Melalui Baucar Bayaran Manual (EFT BB Manual) 08 Nov 2004
Bil. 4/2004 Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil.8/2004 - Imbuhan Tahun 2004 04 Nov 2004
Bil. 3/2004 Pelaksanaan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Bil. 1 Tahun 2004 (Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2004) 27 Okt 2004
Bil. 2/2004 Prosedur Pembayaran Projek-Projek Persekutuan 03 Sept 2004
Bil. 1/2004 Perubahan Format Laporan Kewangan Dan Progress Fizikal Projek 02 Sept 2004

Tahun 2000

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil. 17/2000 Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Sabah Bil 17 Tahun 2000 Panduan Am Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Berkaitan Dengan Kawasan Operasi Untuk Kelas Kontraktor Bagi Kerja Undi, Sebutharga Dan Requisition 09 Okt 2000

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.


PENAFIAN: Pentadbir dan operator laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana
menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.


Dikemaskini Pada :

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi