Pekeliling Pentadbiran

Tahun 2014

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 3/2014 Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil 3 Tahun 2014 Pindaan Terma Dan Perubahan Had
Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
13 Feb 2014
Bil 1/2014 Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil. 1 Tahun 2014 - Kenaikan Pangkat Secara Time-Based
Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan
13 Feb 2014

Tahun 2013

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
- Rujukan : KKT&P:100-31/1( )
Pergerakan Fail Dan Surat-Menyurat Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan
17 Apr 2013

Tahun 2010

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 9/2010 Rujukan : KEW(S) 300-1/1/1 Klt.18/ (6)
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil.9, 2010 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
26 Okt 2010
Bil 10/2010 Rujukan : KEW(S) 300-1/1/1 Klt.18/ (7)
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan bil.10, 2010 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
26 Okt 2010

Tahun 2009

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 5/2009 Rujukan : KK/BKP10/535/36-B (38)
Pekeliling Perbendaharaan Persekutuan Bil.5 Tahun 2009. Peraturan Pengurusan Stor Kerajaan
-

Tahun 2007

No Pekeliling Tajuk Tarikh Dikeluarkan Muat Turun
Bil 5/2007 Rujukan : KK/BKP/10/535/36 Jld.2 (15)
Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 tahun 2007 Peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan
-

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.


PENAFIAN: Pentadbir dan operator laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana
menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.


Dikemaskini Pada :

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi