Bahagian Teknikal

Fungsi

• Memantau projek-projek pembangunan di bawah peruntukan Kerajaan Negeri dan Kewangan Majlis yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi di bawah Kementerian
• Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi di bawah Kementerian
• Menyediakan pelan-pelan rekabentuk serta memberi nasihat tentang kesesuaian tapak dan lokasi bagi projek-projek yang dikendalikan oleh PBT.
• Memberi nasihat kepada PBT dan Pihak Juruperunding mengenai perlaksanaan dan pengurusan projek khasnya di peringkat Kementerian.
• Menyemak pelan-pelan pembinaan dan pembangunan yang dikemukakan oleh PBT dan mengendalikan tugas-tugas lain
• Urusetia jawatan kuasa penilaian kerja(WEC).
• Urusetia lembaga perolehan sebut harga/tender.

Direktori

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan,
Tingkat 5,
Wisma Innoprise,
Jalan Sulaman,Teluk Likas,
88817 Kota Kinabalu.
No Telefon : 088-328000
No. Faks : 088-383172

...
Ketua Jurutera
Isidore Ignatius Simin
Isidore.Simin@sabah.gov.my
...
Juruukur Bahan
Mohd Ishami Hashri bin Ismadi
MohdIshami.Ismadi@sabah.gov.my
...
Penolong Jurutera
Leonal Lyle Lakim
Leonel.Lakim@sabah.gov.my
...
Penolong Jurutera
Mc Darwin Rimin
McDarwin.Rimin@sabah.gov.my
...
Penolong Jurutera
Mohammed Afizuan Bin Abdul Kahar
Afizuan.Kahar@sabah.gov.my

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.


PENAFIAN: Pentadbir dan operator laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana
menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.


Dikemaskini Pada :

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi